Det var under en klimatdemonstration i Amsterdam under söndagen som något riktigt oväntat och uppseendeväckande inträffade. Under demonstrationen var klimataktivisten Greta Thunberg uppe på scen för att tala tillsammans med några sympatisörer för att diskutera situationen i Palestina. Thunberg världskänd för sin roll som opinionsbildare och klimataktivist, skulle strax därpå stöta på patrull.

För under under detta tillfälle tog samtalet plötsligt en oväntad vändning när Greta började diskutera Palestina istället för det förväntade klimatrelaterade temat. En holländsk man klädd i grön jacka var snabbt uppe på scen och stegade fram för att ta mikrofonen ifrån Greta, varpå han högljutt deklarerade: “Jag är här för en klimatdemonstration, inte politiska åsikter.”

Vacklar stödet från den tyska miljörörelsen?

Bara några veckor tidigare delade Greta Thunberg en bild på sig själv tillsammans med andra aktivister, detta för att ge stöd till det palestinska folket i Gaza. Denna handling möttes dock med omedelbara motreaktioner, där flera anklagelser om antisemitism följde. Thunberg fick också skarp kritik från Israel. Denna avvikelse från Thunbergs vanliga fokus på jordens miljö och klimatproblem verkar nu ha påverkat hennes popularitet negativt.

Framförallt är det i det stora och viktiga landet Tyskland som saker och ting nu håller på att förändras. Tyskland är ett land där Greta historiskt haft ett mycket stort stöd av landets stora och starka miljörörelse, men där hon nu får mottaga de mest kraftiga reaktionerna ifrån. Folket gillar inte att hon blandar in geopolitiska krigshärdar i det viktiga klimatarbetet.

Här ska vi vara noga att poängtera att tyskarna fortfarande bär på djupa och känslosamma minnen ifrån Hitlertiden och att landets skolbarn varje år får en noggrann genomgång kring alla de fasansfulla lidanden som judar över hela Europa fick utstå och uppleva på grund av nazisterna.

Frågan som många diskuterar är om Greta nu står inför risken att bli “cancelled”. Det föreslås från olika håll att hon bör hålla sig till sitt kärnuppdrag: att rädda klimatet. Det är en allmänt rådande åsikt att influensers bör vara försiktiga med att blanda sig in i politiken.

Redaktionen analys

Här instämmer Redaktionen helt klart i kritiken. Det verkar lite som att Greta Thunbergs strategiska rådgivare, delvis börjat tappa förståelsen och kontakten inför vilka människor som hennes viktigaste målgrupp består utav. Detta blir särskilt tydligt när vi blickar söderut mot Tyskland som utgör en stark bas för den internationella miljörörelsen.

Detta får oss också att tro att Gretas närmsta rådgivare aldrig riktigt innehaft den där internationella fingertoppskänslan för vilka målgruppen faktiskt är och nu lider av hybris. Kan den rekordsnabba och smått helgonförklarade statusen som Greta Thunberg idag åtnjuter som världens främsta klimatinfluenser, lett till att den närmsta kretsen tänker att, vad än Greta säger så kommer det att accepteras av alla, överallt och alltid?

Den tyska miljörörelsens reaktioner efter spektaklet i Amsterdam pekar inte på det.

Det återstår att se om denna händelse kommer att följa efter Greta på samma sätt som vissa andra offentliga personers kontroversiella öden. Här tänker vi återigen på exemplet med Margaux Dietz, vars karriär tog en aldrig tidigare skådad vändning efter att hon delat en video på sin Youtubekanal som visade en blodig och till synes nedslagen man liggandes utanför hennes dörr.

Vi på Redaktionen ser nu att Greta Thunberg och hennes rådgivare måste frysa läget och ta ett strategiskt omtag innan man helt förlorar taktpinnen. För att undvika ett öde likt det Margaux Dietz fick uppleva, där hennes karriär gick från att vara omtyckt och uppskattad, till att tvärt bromsa in, så är det av yttersta vikt att man förstår sina följare. Men man bör också vara medveten om kulturella och känslomässiga spänningar i världen och undvika att trampa på uppenbara minor. Greta och hennes rådgivare insåg inte den känslighet som tyskarna bär på när det gäller de fasansfulla händelserna som judarna fick uppleva under Hitlertiden.

Reaktionerna som den från mannen i den gröna jackan som nu senast avbröt Greta har länge bubblat under ytan. Många är missnöjda med den politiska aktivism som Greta uppvisat för helt andra frågor än klimatet. Viktigt att påpeka är att hon naturligtvis får göra vad hon vill med sin karriär och det kändisskap hon åtnjuter som världens främsta klimatkämpe. Samtidigt ger vi hennes ett varningens finger för att hon bör vara medveten om att många inom miljörörelsen inte på något vis tycker som Greta nu verkar göra. Dessa kritiker, de börjar bli en hel del till antalet, vill kämpa för klimatet och jordens överlevnad, utan att deras kamp skall överskuggas av annan politik.

Bild: Kushal Das, CC BY-SA 4.0

Tappar Greta Thunberg miljörörelsens stöd i Tyskland har hon snart slagit in flera spikar i sin egen kista tror vi! Det bör hon passa sig för att fortsätta göra om hon vill inneha första platsen som världens främste miljökämpe. Högmod går före fall som ordspråket lyder och den senaste tidens grova misstag från Greta kan snabbt leda till att stjärnglansen bleknar och att hon riskerar falla ned från klimat-himlen!

Betyget från oss på Redaktionen till Greta blir hela tre “fy” skämskuddar! Det är dags att ta ett omtag på vad miljöaktivism handlar om och respektera de människor som dagligen kämpar och gör sitt för att den här planeten ska må bra. De tror på dig och ditt viktiga arbete Greta, svik de inte. Att vi alla gör vårt för att bibehålla ett hållbart samhälle och i längden en välmående planet, det är något vi gör tillsammans, för våra barn och barnbarn.

Comments are closed.