Det har snart gått en dryg vecka efter att den anti-fascistiska organisationen AFA publicerade ett uppseendeväckande avslöjande på sina sociala medier. Inlägget pekade ut och namngav en ordningsvakt tjänstgörande för företaget CSG, Commuter Security Group, som misstänkt nazist. Den utpekade ordningsvakten tjänstgjorde vid tidpunkten inom det prestigefyllda SL-uppdraget, som avser Stockholms läns kollektivtrafik.

Kort därpå plockades avslöjandet snabbt upp av det poliskritiska Instagramkontot “Polisnytt“. Kreatören bakom kontot Polisnytt återpostade avslöjandet på sin Instastory och lade även till en hånfull passning till CSG-ledningen som löd: “CSG i farten igen”. Detta då flera av företagets medarbetare de senaste åren hamnat i flera uppmärksammade skandaler.

Storyn där AFA´s avslöjande fick mer spridning. Här från det stora och poliskritiska Instagramkontot “Polisnytt”. Bild: Faksimil/Instagram/Polisnytt

Avslöjandet var naturligtvis totalt förödande för ordningsvakten ifråga, men det satte även strålkastarljuset på SL´s Trafikförvaltning, och framförallt satte det entreprenörsföretaget CSG i en prekär situation. För hur skulle företaget hantera det känsliga avslöjandet utan att riskera att samtidigt hamna på riksmedias löpsedlar?

I den kartläggning som AFA presenterade i artikeln, radades en rad pikanta bilder upp där den av AFA anklagade ordningsvakten syntes delta på olika events, bredvid andra högerextrema. Men man nöjde sig inte med det utan postade även adressuppgifter och den utpekade vaktens personnummer för allmän beskådan. Därtill avslöjades det att ordningsvakten tidigare varit aktiv inom Nordiska Motståndsrörelsen, men på senare tid gått över till en annan högerextrem gruppering vid namn “White Boys“.

SL-uppdraget – ett åtråvärt och prestigefyllt bevakningsavtal

Bemanningen för Stockholms Läns kollektivtrafik sysselsätter idag flera hundra auktoriserade, skötsamma, duktiga och polisgodkända ordningsvakter. SL-uppdraget är ansett i branschen och det får också ses som ytterst hedrande att bli tilldelad en del av det som bevakningsföretag. Idag bemannar tre olika bevakningsföretag Stockholms kollektivtrafik. Företagen är främst Avarn Security, därefter kommer Rapid Bevakning och slutligen det, i negativ bemärkelse och ofta aktuella bevakningsföretaget CSG.

För att få jobba som ordningsvakt för SL ska man först gå den två veckor långa ordningsvaktsutbildningen och bli godkänd av Polisen. Därefter krävs det också att du blir godkänd av Länsstyrelsen, för att i nästa led kunna bli anställd i något av de nyss nämnda auktoriserade bevakningsföretagen. Sen ska du som ordningsvakt också bedömas vara lämplig för den krävande rollen som ordningsvakt i huvudstadens kollektivtrafik. Slutligen ska ordningsvakterna genomgå flera internutbildningar hos SL, såväl flertalet hos deras respektive bevakningsföretag.

Exempelbild på fodral där vakter kan förvara både sin väktarlegitimation och sitt förordnande som ordningsvakt. Bild: Special Operations Executive, CCBYSA3.0

Företaget CSG hade alltså anställt den av AFA anklagade nazistsympatisören enligt vad vi får tro var konstens alla regler. Regler som innebär att samtliga berörda myndigheter gått igenom mannens register, bakgrund och därefter godkänt honom för den aktuella typen av tjänstgöring. I skrivande stund är det dock oklart för oss hur länge ordningsvakten ifråga jobbat för CSG och inom SL-uppdraget.

Vi konstaterar krasst att de bevakningsföretag som bemannar SL-uppdraget, idag inte har råd att riskera sina goda relationer till sin publika uppdragsgivare, detta då det är långa avtalsperioder och stora pengar på spel i avtalen med SL. Med detta som bakgrund var därför CSG-ledningen tvungna att snabbt ta ett beslut om sin anställdes framtid, när avslöjandet om hans ideologiska tillhörighet uppdagades.

Det skulle inte dröja länge innan akuta åtgärder vidtagits av CSG. Enligt senare tillkomna uppgifter till oss på Redaktionen, togs mannen ur tjänst så snart avslöjandet kommit till CSG´s kännedom. Uppgiftslämnarna menar också att den nazistanklagade mannen idag är helt skild från sin tjänst hos CSG, detta efter att han fått motta ett brakande avskedsbesked kort inpå att han avslöjats med hysa nazistsympatier.

På bilden ses Malmö Stads ordningsvakter (från företaget Securitas) hjälpa till med att visa vägen för en medborgare, något som är en frekvent återkommande uppgift för ordningsvakter i publika miljöer. Bild: Malmö Stad, pressfoto, CreativeCommons

Redaktionen blir här lite nyfikna på om CSG avskedat mannen ifråga på ett korrekt sätt och i linje med Lagen om Anställningsskydd? Detta undrar vi inte för att vi på något sätt försvarar den utpekade ordningsvakten, utan vi ställer frågan strikt av arbetsrättsliga skäl. Avskedet kanske kan komma att få konsekvenser för andra skötsamma och prickfria ordningsvakter i framtiden. I och med det snabba beslutet att skilja mannen från sin tjänst så undrar vi också om man på CSG handlat smått panikartat, detta för att kunna påvisa styrka och beslutsamhet och för att försöka undvika all den negativa PR som naturligtvis följer med ett avslöjande av den här digniteten?

Vi får återkomma i den frågan helt enkelt, då den är av betydelse för hur lätt och snabbt och på vilka grunder en anställd idag kan avskedas på den svenska arbetsmarknaden.

Har du som läser fler uppgifter du kan delge oss i ärendet så är du välkommen att maila oss på: redaktionen@cancelculture.se Vi innehar utgivningsbevis och följer alla de svenska pressetiska reglerna. Du har självklart källskydd i kontakten med oss!

På bilden ses Avarn Security´s ordningsvakter bevaka Centralstationen i Malmö på uppdrag för Jernhusen. Bild: Avarn Security, pressfoto, CreativeCommons

Redaktionen kommenterar

Hur snabbt kan du som nazistsympatisör idag bli avskedad från ditt jobb? Rekordsnabbt och tydligen samma dag, om du är ordningsvakt, anklagad för att vara nazistsympatisör och samtidigt tjänstgör i ett av de mest prestigefyllda och uppmärksammade bevakningsuppdragen i Sverige.

Kanske är den utomparlamentariska aktivistorganisationen AFA, delvis rätt ut med sitt Modus operandi när man lät publicera sin kartläggning om den aktuelle ordningsvakten samt också i alla de övriga fall där man hittat och identifierat svenska nazister. Den nazistiska ideologin är avskyvärd, vilket vi knappast behöver fördjupa oss mer i här. Tillvägagångssättet med att publikt anklaga och förfölja enskild person utan att rättsväsendet fått inblick i frågan är inte alltid smärtfritt och utan vidare konsekvenser för t.ex. anhöriga.

Stockholms tunnelbana. Bild: Jorges, CCBYSA3.0

Håller du själv med om den arbetsmetod som AFA använder sig utav är bra? Kanske är vissa fanatiker så som nazister, islamister och varför inte gruppen pedofiler, tydliga exempel på när det är “helt okej” att publicera bevisen helt öppet på internet, med följden att man också måste strunta i de konsekvenser som det får för den enskilde och utpekade personen? För visst ska det uppstå konsekvenser om man väljer att tillhöra någon av de tre nämnda och avskyvärda grupperingarna? Att bli av med jobbet får väl ses som en fullständigt naturlig följd och något man helt enkelt får ta som konsekvens efter ha t.ex. avslöjats som nazist? Eller?

Här trillar Redaktionens funderingar osökt in på gänget bakom den uppmärksammade sajten “Dumpen.se“, en sajt där man publikt med text, ljud och bild avslöjar pedofiler på löpande band. Dumpens arbetssätt är något som återkommande varit föremål för kritik och högljudda debatter. En del menar att den ansvarige utgivaren för Dumpen.se, Sara Nilsson och hennes kända sidekick Patrik Sjöberg går för långt. Vad tycker du? Gör Dumpen rätt eller fel när man väljer att återkommande konfrontera och avslöja pedofiler på det sättet man gör?

För vad ska egentligen bekymrade och engagerade medborgare göra när de upplever att rättssystemet inte längre kommer åt brottslingar eller moraliskt klandervärda personer? Detta är naturligtvis inte helt lätt att avgöra hur gränsdragningarna skall dras i sådana här fall. Debatten lär fortsätta.

Här lutar vi på Redaktionen åt ståndpunkten att moraliskt och etiskt klandervärda val som människor gör, där vi som samhälle kollektivt fördömt dessa, självklart måste få konsekvenser. Exempelvis kan det vara att man ögonblickligen blir av med sitt arbete efter man avslöjats med att vara nazist och ordningsvakt. I synnerhet om du som ordningsvakt också tjänstgör inom ett välbevakat och publikt uppdrag. Ordningsvakterna är idag en samhällsviktig yrkeskategori. En yrkeskategori som också dessutom indirekt avlönas av skattebetalarna.

Givetvis är det därför helt rätt av CSG att fatta beslutet att skilja mannen ifråga från sin anställning. Det får ändå ses som ett tydligt och resolut beslut, där CSG också gjorde vad man kunnat för att undvika negativa löpsedlar. Inte heller kommer man så lättvindigt kunna anklagas för att inte ha tagit situationen på allvar, vilket i längden är bra för bevakningsföretaget CSG´s skamfilade anseende.

Exempel på informerande pamfletter som AFA brukar dela ut till avslöjade nazisters grannar. Bild: Antifascistisk Aktion.

Avslutningsvis ger ovanstående resonemang också stöd för att gänget bakom den kritiserade pedofiljägarsajten Dumpen.se också är rätt ute i sitt val av arbetssätt, snarlikt AFA´s eget. Debatten kring dessa kontroversiella organisationers ständiga jakt på sina respektive villebråd är inte över på långa vägar, men vi avslutar härmed vår artikel med att konstatera att CSG ska ha lite beröm för sitt snabba agerande. Däremot behöver man gå igenom och förbättra rutinerna vid anställning och fortsättningsvis bakgrundskolla alla nyanställda ordningsvakter mer noggrant. Så på denna sista punkt får CSG klart underkänt!

Redaktionen ger därför CSG-ledningen en stor skämskudde för företagets anmärkningsvärt dåliga efterforskning om sin nazistanklagade anställda. Han borde aldrig ha fått börja från första början.

Härmed kan vi också konstatera att den nazistanklagade vakten, får se sig själv som permanent cancellerad ifrån bevakningsbranschen och gott är väl det.

Redaktionen har tagit beslut om att inte publicera namn och/eller bild på den anklagade ordningsvakten.

Comments are closed.