Google´s huvudkontor i Storbritannien har för en tid sedan skickat ut nya riktlinjer till sina anställda i ett led att försöka förbättra språkbruket i den dokumentation som bolagets utvecklare upprättar i sitt arbete. I dokumentet listar cheferna en rad olika ord som man stämplat som “känsliga” och som inte längre får användas av de anställda.

Listan rör en rad engelska ord och uttryck som används till vardags av folk inom IT- och reklambranschen världen över. Bland annat ska nu orden: “black box”, “blackhole”, “blacklist”, “whitelist” och “dummy variable” tas bort i ett första steg.

Kritiken lät inte vänta på sig. Samtidigt undrar Redaktionen vad förändringar som dessa kan få för konsekvenser på sikt? För helt okomplicerat är det väl inte att gå in och skapa förbud mot vissa ord bara sådär?

Inte första gången Google försöker påverka språket

Redan för ett år sedan lanserade Google en uppdatering för sitt gratisprogram Google Docs. Det var ett nytt och mer inkluderande språkbruk som implementerades. Ord som tydligt pekade ut könet på en person kunde av programmet lätt och smidigt föreslås alternativa ord istället. Frekvent använda ord som polisman eller hemmafru kunde programmet istället föreslå byta ut till de mer könsneutrala orden: “polis” och “stanna-hemma make/maka“. Påbudet säger också att Googles anställda nu också ska börja använda könsneutrala pronomen. Ord och begrepp som “hey guys”, “chubby”, “crazy”, “mad”, “bonkers” och “man hours” ska också tas bort ur de anställdas vokabulär.

Syftet med det hela sägs vara att skapa en arbetsmiljö där alla anställda känner sig välkomna och inkluderade. Google var snabbt ute och försvarade beslutet, trots den massiva kritik man möttes av. Företaget säger att de nya riktlinjerna kommer göra utvecklar-dokumentationen tydlig och konsekvent och sättet att arbeta med ett inkluderande språk är antaget av den bredare industrin sedan flera år tillbaka.

Bild: Bearman2007, CC BY-NC-ND 2.0

Riskerar beslutet i förlängningen yttrandefriheten?

Kritiken från anställda såväl som en del andra grupper pekar på att Google går för långt i jakten på ett inkluderande språk och menar att det i förlängningen riskerar att sudda ut en välmående och nödvändig yttrandefrihet.

Google är inte heller den enda arbetsgivare som vill ha ett inkluderande språk på arbetsplatsen. Många företag runt om i världen har antagit liknande riktlinjer för att säkerställa att alla anställda behandlas rättvist och att ingen ska riskera att känna sig diskriminerad eller utesluten.

En kritisk Google-anställd som citerades i en artikel i tidningen Voz, menade att det kan gå så långt att beslutet också kan påverka produktionen på arbetsplatsen. Den anonyme anställde fortsätter:

“Vi är alldeles för upptagna med jobbet, för att vi skulle oroa oss i fall ett totalt harmlöst begrepp eller annat ord som använts i åratal, skulle göra någon person, någonstans, upprörd.”

-Anonym utvecklare på Google UK

Redaktionens analys

Naturligtvis finns det säkerligen ett gott uppsåt bakom initiativet som vill göra IT-branschen mer tillgänglig och attraktiv för kvinnor. Ett plus i kanten blir därmed att man också ser till att rensa ut lite av branschens överdrivna grabbighet och det är bra! Men är det så enkelt då? Bara börja förändra allt språkbruk som “någon” någonstans eventuellt i ett teoretiskt scenario skulle känna sig exkluderad utav och så löser man allt? Löser vadå exakt? Och till vilken kostnad?

Klart är att välmående arbetsplatser genomsyras av en gemensam respekt för varandra, detta är det få som opponerar sig emot. Men är det rätt väg att gå genom att förbjuda och förändra språkbruket hos sina anställda? Hur ser konsekvensanalysen ut gällande dessa förändringarna? Har man gjort en sådan? Publicera den. Om inte? Varför?

Vad blir konsekvensen för de anställda som inte håller med av rent sak-tekniska skäl, till exempel som den Google-utvecklare som uttalade sig ovan? Och vad blir det av den anställde som opponerar sig av ideologiska skäl eller bara de som tycker att allt dras till sin spets och till ingen som helst nytta för någon? Kommer dessa få reprimander? Avsked? Den dagen dessa kritiska personer fått sitt avskedsbeslut i handen, kommer det då vara baserat på att man inte följt företagspolicyn för korrekt språkbruk? För visst kommer det bli så att företagen till slut för in de nya bestämmelserna i policy och i arbetsinstruktioner. Då har chefen alltid torrt på fötterna inför ett avsked av en trilskande och motsträvig anställd.

Bild: Brian Wangenheim, Unsplash

Finns det kanske fler dolda incitament som ännu inte kommit upp till ytan? Varför känner Google-ledningen ett behov av att kontrollera och styra språket på arbetsplatsen? Ligger det ändå inte något i den kritik som företaget fått motta? Är det rent av så att man från Google´s håll skapar en onödig ängslighet bland sina anställda? För snart kommer det smyga fram en angiverikultur lika säkert som ett brev på posten. Då får man en arbetsplats som utvecklat någon form av angiveri-mentalitet. Hur trygg blir en sådan arbetsplats att jobba på? Plötsligt kan du inte lita på någon och stressen är ett faktum. För inte är det så att Google-ledningen har resurser att övervaka arbetsstyrkan på bred front utan det kommer att långsamt överlåtas till de anställda att sköta. Vem är det så som ska ta rollen som en övervakande språkkommissarie i arbetslaget? För man måste väl till slut komma tillrätta med alla som inte följer den nya policyn? Regelbrott måste beivras, annars stundar anarki.

Det går naturligtvis att fortsätta med en rad frågor i kölvattnet av detta beslut vilket oroar oss. Historiskt sett leder denna typ av beslut sällan fram till ett trevligt arbetsklimat och sen har vi problemet med nästa omgång ord och begrepp som skall sållas ut och förbjudas. Det slutar sällan som man först tänkt sig.

Ändamålsglidning kan snabbt och obemärkt uppstå en dag och då står man där men en hel radda smått totalitära förbud och reglementen för arbetsplatsen att följa. Det ena mer absurt än det andra där ingen vågar ifrågasätta eller rulla tillbaka beslutet. Sällan förstår man heller hur det kunde hända.

Vår erfarenhet av en rad olika svenska branscher är att beslut som dessa sprider sig snabbt bland den grupp av chefer och anställda som hyser en onormal portion av totalitära tendenser inom sitt eget system. Ska vi ha demokrati med klausuler? Yttrandefrihet med undantag? Det tror vi väldigt få vill ha vare sig privat eller på jobbet men den resurs- och beslutsstarka del av samhället som ligger bakom förslag och sedermera beslut som det Google nu har tagit, ska inte få lämnas ifred och stå odebatterade. Det menar vi är direkt demokratiskt ohälsosamt!

Vi rekommenderar att du själv håller debatten vid liv på din arbetsplats och kom ihåg att alltid vårda yttrandefriheten när helst du kan och får möjlighet till det. För den kan attackeras från de mest oväntade håll och ibland under en flaggviftare som du aldrig kunnat förväntat dig skulle vilja införa något som helst förbud, restriktion eller censur.