Under gårdagen nåddes offentligheten av nyheten att entreprenören Jan Emanuel Johansson avpolleterats från sin stol ibland näringslivets toppar i Stockholms Handelskammare. Jan Emanuel har varit verksam som ledamot i Handelskammarens fullmäktige sedan år 2016. Under måndagen meddelades alltså entreprenören om att han nu måste lämna sin stol.

Enligt uppgift i en intervju som entreprenören gjorde med tidningen Dagens Industri under gårdagen så sade Jan Emanuel följande om händelsen:

”Ordföranden ringde och informerade om att ledningen inte ville ha mig kvar, för att jag var för kontroversiell.”

-Jan Emanuel i intervjun med DI

Jan Emanuel – katten bland hermelinerna?

Så kom den dagen då den uppriktiga entreprenören och samhällsdebattören sparkats ut från näringslivets finrum. Jan Emanuels uppfattning om det inträffade är solklar. Han säger i intervjuer att den så kallade “woke-trenden” har nått överklassens finrum. Vidare kommenterar Jan Emanuel till tidningen Nyheter Idag att han trodde cancel kulturen skulle mattas av, men konstaterar också att den nu nått in i finrummen.

Han menar också Stockholms Handelskammare inte främst är en politisk plattform, utan den är avsedd för att utveckla näringslivet och underlätta för företagare. Entreprenören säger också i intervjun att han inte trodde han skulle drabbas av cancel kulturens påföljder. Jan Emanuel avslutar med att säga att han inte förstår hur hans sätt att uttrycka sig skulle påverka näringslivets utveckling negativt.

Analys från Redaktionen

Redaktionen har tidigare skrivit om Jan Emanuel där vi hoppats på att hans makt på sociala medier skulle vara stark nog att stå emot cancel kulturen. Till stor del har han gjort just det. Jan Emanuel har skapat sig någon form av immunitet genom att visa upp sina extravaganta livsstil på sociala medier. Även det uppriktiga och tydliga sätt på vilket han för sig i samhällsdebatten tilltalar många och stärker hans ställning. Följarskaran verkar till stor del bestå av en yngre generation svenskar. Vi kastar här ut en teori om att hans yngre följare i genomsnitt är mindre påverkade och influerade av Sveriges outtalade och dystra grundlag – Jantelagen.

Du vet den där lagen som Jan Emanuel inte följer och som bland annat säger att du inte skall sticka ut, inte tro att du är bättre än någon annan eller att du är lika god som någon annan.

Följare är idag hårdvaluta och dessa kan ofta skapa opinion och hjälpa kändisen ut ur hetluften. Varför Jan Emanuel har sparkats ut från Stockholms Handelskammare tror vi dock kan ha med andra orsaker att göra. I kammarens fullmäktige sitter en rad namnkunniga näringslivstoppar med klara och tydliga positioner inom näringslivet såväl som i Sveriges sociala toppskikt. Här bygger man sin framgång och nätverk utan att sticka ut. Sticker man ut så gör man absolut inte det på löpsedlar eller sitt Instagramkonto och i synnerhet aldrig om man är i full färd med att köpa en ny guldskimrande Lamborghini eller polisanmäla tafsande socialdemokratiska ministrar.

Något man inte heller gör är att hålla sig synlig i den offentliga politiska debatten. Man verkar ofta utan att synas och aldrig på kvällstidningarnas löpsedlar. Jan Emanuel blir här den lite för synliga och skräniga katten bland en samling välekiperade och vältaliga hermeliner.

Jan Emanuel menar att cancel kulturen smugit sig in i överklassens finrum. Den analysen delar vi inte helt och hållet på Redaktionen. Utan vår analys ger vid handen att det mer handlar om att man slagit huvudet i det glastak som näringslivstopparna vid Stockholms Handelskammare lever och verkar efter. Man har från Handelskammaren redan för två år sedan blivit varse om att Jan Emanuel skänkt pengar till en svensk våldsbejakande djurrättsorganisation. Det föll inte i god jord. Till slut blir det konsekvenser.

Dessutom har Jan Emanuel i nutid startat politiska samtal som inte går hem hos alla. Han turnerar nu runt med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och diskuterar politik, uttalat sig om Ukrainakriget och nu senast planerat in en samtalsturné med det mycket kontroversiella och ifrågasatta partiet Nyans.

https://twitter.com/johangillman/status/1522978856931635200

Jan Emanuel menar att Handelskammarens ledarskikt är oroliga för att stöta sig med någon och det är därför han fått lämna. Sammantaget är det enkelt att konstatera att Sverige fortfarande är för litet och att åsikts- och yttrandefriheten inte går att praktisera hur som helst utan att möta konsekvenser. Cancel kulturen lever i allra högsta grad även om den framträder i olika skepnader. Sista ordet lär inte vara sagt i denna saken om vi känner superentreprenören Jan Emanuel rätt.

Vi misstänker också att uteslutningen kommer sätta sina spår hos vår entreprenör. Betyget från Redaktionen blir en stor skämskudde till Stockholms Handelskammare. Varför? Man sparkar ut Jan Emanuels på skakig grund. Jan Emanuels får däremot en klar och tydlig applåd för sin ihärdiga hållning och sätt att ta debatten.