"Nyhetsbloggen som bevakar arenan där offentliga personer hamnar i hetluften"

Vad är cancel kultur?

Avatar

Redaktionen är rätt flitiga med att nätverka när tillfälle ges och sprider gärna ordet om cancel culture eller cancel kultur. För att det faktiskt är viktigt att känna till. Varför är fenomenet med cancel kulturen eller deplattformeringskulturen en farlig trend för samhället och debatten om den lämnas oemotsagd? Det finns såklart flera svar på denna fråga, men vi ska här snabbt titta på de främsta två skälen.

Cancel kultur kan såklart ses ur flera olika synvinklar och med olika glasögon. Fenomenet kan fylla ett nyttigt syfte men framförallt så har det utvecklats till något helt annat än den ursprungligen var tilltänkt för. Att bli cancelled eller cancellerad är en slags totalt beräknad utfrysningsfunktion som slår hårt. Ofta startas ett drev genom att någon eller några inte håller med om ett visst budskap eller uttalande. Inte sällan handlar drevet om personens politiska åsikter.

Bild: Cancelculture.se

Hur kan cancel kulturen drabba dig?

Hur får då cancel kulturen makt att radera kända personer från allt vad inkomster, plattformar och rampljus heter? Ofta handlar det om grupptryck. I en del fall så styr gatans parlament. Eller om du vill, en slags pöbelmentalitet tar vid och får ett eget liv. Det bildas en svårstoppad snöboll som slår hårt, även på den mest mediatränade och skickliga personen.

Konsekvenserna av cancel kulturen kan visa sig på ett sådant sätt att den problematiska personens arbetsgivare får ett argt samtal eller tio. Eller blir bombarderad med e-post. Detta handlar om att sätta press på arbetsgivare att dra tillbaka uppdrag, universitet att dra in forskningsstipendier eller att folk ska sluta köpa tjänster eller varor från personen som hamnat i hetluften. En direkt konsekvens blir såklart att intäkterna minskar drastiskt och hela existensen för den ansett problematiska personen hotas i sina grundvalar. En smädningskampanj tar ofta vid och pickar hål där den kan.

Hur ska man våga stå emot cancel kulturen?

För det första så hjälper fenomenet inte sunda och fria samtal och debatter på traven. Här finns det vitt skilda åsikter, men cancel kulturen har en väldigt tydlig effekt, där den lägger sig som en slöja över personen som anses ha en avvikande eller provocerande åsikt om ett ämne. Att cancel kulturen tillåtits att få ta plats på det sätt den idag gör, är problematiskt. Det finns självklart inget endimensionellt sätt att betrakta vår samtid på. Det finns alltid fler perspektiv, gällande allt. Att tro att endast ett perspektiv råder måste ses som ett intellektuellt haveri.

För det andra så skapar cancel kulturen en intellektuell rädsla och begränsning. Varför? Jo, det är så enkelt att en slags ängslighet skapas och människor blir helt enkelt rädda för att diskutera åsikter och att utforska nya idéer och synsätt. Det blir en slags gruppförtryck som utövas. Men det skall också sägas att det alltid kommer finnas människor som kan rättfärdiga att cancel kulturen fyller en slags viktig roll att inte låta vilka åsikter och tyckande som helst att uttrycka sig. För vissa ämnen är tabu eller vad tänker du själv? Ofta leder cancel kulturens effekter till att människor leds att tro att det är en majoritet som tycker “så där” eller “så här.” Men i själva verket har människor förletts att tro att många tycker på ett visst sätt. Det sker under någon form av ej uttalad konsensuskonsekvens som cancel kulturen tar med sig i kölvattnet av sin giftiga last.

Så slutligen. Redaktionen satt på våra respektive kamrar och tänkte och tänkte. Vi tänkte att det här är ett så viktigt ämne att skriva om och ta upp till ytan. Så vi bestämde oss för att börja “nyhetsblogga” om det. Fenomenet påverkar hela samhället och Redaktionen vill naturligtvis vara en faktor som bidrar till ett sunt svenskt debattklimat såväl som att vår fina yttrandefrihet vårdas och underhålls. Att tycka olika är vad som driver innovation och samhällen framåt. Cancel kulturen håller allt som oftast tillbaka oss.

Redaktionens betyg:


Du har redan röstat!


Utgivningsbevis
Databasens namn: www.cancelculture.se
Tillhandahållare: Panem et circenses AB
Ansvarig utgivare: Simon Bartosz