Cancelkulturen göds delvis genom människor som anser att yttrandefriheten tar sig för stora friheter i våra västliga demokratier. I vår del av världen anser vi oss ofta vara utvecklade på fler sätt än ett och speciellt när det kommer till demokratifrågor, yttrande- och åsiktsfrihet. Samtidigt som vår självbild säger en sak, så ser vi samtidigt länder inom vår egen filterbubbla lägga fram nya lagförslag som vill inskränka i den högt vördade åsikts- och yttrandefriheten. Landet vi fokuserar på i denna artikeln är Kanada. I det nordamerikanska landet har nu lagförslaget “Bill C-11” lämnats in. Förslaget ställer allt på sin kant och vi borde faktiskt alla oroa oss för den kommande utvecklingen av detta lagförslag.

Kanadas flagga. Bild: Patrick Dobeson, CC BY-NC-ND 2.0

Online Streaming Act – lagförslaget som långsamt förändrar allt

I Kanada är lagförslaget som går under namnet “Bill C-11“, ett förslag till ny lagstiftning som har som syfte att modernisera en äldre lag från år 1991. Lagförlaget handlar kort om att reglera allt innehåll som kan konsumeras via podd, radio eller rörligt innehåll.

Kritiken mot lagförslaget är massiv. Lagen har delvis maskerats att se ut som något helt annat. Kritikerna menar att förslaget är icke-transparent och har för breda formuleringar som kan användas utanför sitt ursprungliga syfte. Och som med alla lagar som i någon form inskränker den personliga integriteten eller rätten att uttrycka sig, så befarar kritikerna i Kanada att även denna lag kommer att bli utsatt för en ändamålsglidning och därmed också missbrukas vid sidan av sitt ursprungliga syfte.

Tweeten: Saklig kritik framförs mot lagförslaget.

Ministern i den kanadensiska regeringen som lagt fram lagförslaget heter Pablo Rodriguez. Man menar att lagen endast ska utöka möjligheterna för kanadensisk statlig TV att få överblick och kontroll över det innehåll som skapas som är rörligt eller görs via podcast. Kortfattat innebär lagförslaget att aktörer som Netflix, Spotify, Youtube och TikTok kan tvingas underkasta sig kanadensiska statliga regelverk för hur innehåll på deras plattformar ska utformas. Detta drabbar såklart tredje man.

Men inte nog med det. Plattformarna ska även betala en ny statlig licenskostnad för att få verka på marknaden och de som inte går med på de nya direktiven hotas med böter i miljondollar-klassen.

Varför kritiseras lagförslag C-11 av innehållskreatörerna?

Lagen är väldigt löst formulerad och man befarar att den kan stöka till det rejält för alla dem som idag skapar innehåll på våra sociala plattformar. Framförallt så tror kreatörerna på Youtube att lagen kommer jämställa deras innehåll med den kanadensiska statliga televisionens innehåll. Detta ställer dem under helt orimliga krav och det kan få stora konsekvenser för dessa kreatörers vilja att skapa innehåll som idag är fritt och utan statliga inskränkningar och regler.

Men som alltid när nya lagar kommer till. Dess ursprungliga syften hamnar snabbt i skymundan av de strömningar som vill kontrollera innehållet på internet. I slutändan blir vi alla påverkade av lagförslag som det som lagts fram i Kanada. För vi som konsumerar innehåll på internet och sociala medier kommer få ett tillrättalagt innehåll, som i rädsla för de höga bötesbeloppen, skapas för att passa in på statlig lagstiftning snarare än kreatörernas kreativitet och ofta helt enastående verkshöjd.

Kanadensiskt lönnträdd. Bild: Stanley Zimny, CC BY-NC 2.0

Kritikerna menar att lagförslaget egentligen kom till för att tvinga de utländska streaming-plattformarna som agerar på den kanadensiska marknaden att följa samma lagstiftning och regler som den statliga radion och televisionen följer. Men baksidan med att skapa en lag som denna är alltså enorm. Lagförslag “C-11” hotar alltså yttrandefriheten i sin nuvarande form i Kanada. Och fler länder kan följa efter i lagförslagets destruktiva kölvatten. Vi kommer återkomma om det i kommande blogginlägg.

Inga gillamarkeringar och få visningar för dina Youtube-videos 

Som rubriken säger. Lek med tanken att du är en kanadensisk Youtube-kreatör och lag C-11 har klubbats igenom Kanadas parlament. I realiteten betyder det att klubbad lag hindrar dina Youtube-videos från att trenda och få massor av visningar eller gillamarkeringar, om du anses gå emot statlig policy. Ingen kan heller rekommendera din video så att algoritmerna plockar upp den. Spelplanen har förändrats för dig som kreatör. Youtube har med enkla ord helt begravt din video. Inte för att plattformen vill det, utan att för den statliga Kanadensiska TV- och Telekommunikationskommissionen har bestämt det genom lag “C-11“.

Anledningen till att din video inte blev viral då? Ja, det skulle kunna vara att den inte anses vara “Kanadensisk” nog eller att den på något sätt stridit mot en statlig lagstadgad policy. Tycker du det låter galet? Det är snart verklighet i ett västligt och demokratiskt ansett land.Det kan komm att ske i den delen av världen där vi ofta gärna pekar på att vi ligger före alla diktaturer och u-länder.

Tweeten: Ett medborgarinitiativ kallar till motstånd mot lagförslaget C-11. De menar att det är ett klassiskt storebror ser dig-förslag.

Redaktionen tycker till

Man kan relativt enkelt summera alla “kreativa” och “progressiva” nya lagförslag som rör våra grundlagar med att de i regel bör kastas i papperskorgen. En frihetlig och utvecklad demokrati tål alla slags idéer och tankar och vi ska inte hämma detta med inskränkande lagar. Så fort man är där och pillar på rådande grundlagar, så måste man också se konsekvenserna av de förslag som ämnar förbättra grundlagarna. Lagar har i regel alltid goda intentioner, men vi ska vara mycket medvetna att ändamålsglidning ofta sker efter det att lagarna är klubbade. Det är ofta så att intentionerna med lagen från början hade för avsikt att lösa en viktig fråga, men i farten brydde sig inte lagstiftarna om att blicka ut bredare och se hur påverkan skulle kunna bli. Kunde man ha åstadkommit förändringen på något annat sätt?

Redaktionen tänker snabbt tillbaka på den omdiskuterade FRA-lagen. En ren övervakningslag. Den ursprungliga intentionen med att tillåta övervakning av en enskild myndighet gick förhållandevis snabbt över till att fler myndigheter fick insyn i de svenska internetkablarna och därmed din surf-vardag. En ny myndighet, som inte först var tilltänkt i lagförslaget fick insikt och kunde samla data om oss vanliga dödliga fast deras uppdrag inte var av den arten från start. Ändamålsglidning presenterad i en svensk kontext.

Tweeten: Användaren menar att lagförslaget är bra om det hjälper till att hålla sanningen vid liv och motverka propaganda.

Redaktionen menar att vi som människor har det i oss att vara väldigt nyfikna och samtidigt mena väl. Det är när vi stiftar lagar i all välmening som vi också inskränker på det som vi idag tar för givet; rätten att kunna uttrycka sig och säga vad vi vill så länge det inte är brottsligt. Här är också tillfället då lagarna kan slå fel och istället för att möjliggöra oss och maximera oss som individer och medborgare, istället inskränka och hindra oss att verka utifrån vår grundlagsskyddade yttrandefrihet.

Åsikts- och yttrandefriheten skall försvaras och bevaras på alla tänkbara sätt även om angreppet sker cirka 575 fågelmil bort från trygga Sverige. Redaktionen räknar helt enkelt med att Kanadas sak är vår. I alla fall när det gäller sådana här basala och grundläggande fri- och rättigheter. Cancel-kulturen får hjälp och stöd i de mest oväntade situationerna. Då är Redaktionen där och tycker till och exponerar dess obehagliga tryne!

Comments are closed.