religion

Är svenskarna numera i riskzon för att bli “cancelled”?

Det är med stor sorg i hjärtat vi tog emot nyheten om den tragiska händelsen…

I kölvattnet efter koranbränningarna frågade vi Chat-GPT: Får man skämta om allt? Svaret förvånade oss.

Finns det ett enkelt svar på frågan om man får skämta om allt? Absolut ja…