Integritetspolicy

 

 

Integritetspolicy

Denna integritets- och dataskyddspolicy är en del av avtalet mellan oss och användaren och gäller de tjänster som tillhandahålls av oss via vår hemsida och används av användaren och var som helst vi interagerar med dig som användare.

När du ansöker om, och/eller registrerar dig hos oss för kommande inloggningsfunktion, nyhetsbrev och/eller när du besöker vår hemsida anses du ha ingått avtalet (som denna policy ingår i) och du kommer att ha gett oss personlig information och har gett oss samtycke till behandla dina personuppgifter (inklusive ditt namn, kontaktuppgifter och enhetsinformation) enligt beskrivningen i denna policy.

Du samtycker också till bearbetning av din platsinformation (inklusive information om din aktuella plats som avslöjas av GPS eller annan teknik, så att platsaktiverande tjänster aktiveras för att betjäna relevanta erbjudanden och förmåner och förbättra våra tjänster.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar din information genom att kontakta oss men det påverkar inte legaliteten av någon slags behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Du kan också ändra dina egna platsinställningar via din enhets inställningar.

Vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och datalagringsdirektivet.

Denna policy gäller alla typer av personlig information som vi samlar in från en medlem och / eller en användare genom våra tjänster och hemsida eller någon annan kontakt och kommunikation du kan ha med oss ​​som är kopplad till våra tjänster (inklusive att kontakta vår redaktion).

Din integritet är viktig för oss och denna policy förklarar vilka personuppgifter om dig vi samlar in och behandlar, hur vi använder och skyddar den personliga informationen vi har samlat in och hur du kan utöva dina integritetsrättigheter.

Denna policy kommer att uppdateras då och då för att följa tillämplig lagstiftning.

 

 

Dina personuppgifter – vad samlar vi in ​​och varför?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt identifierar dig. Den personliga informationen som vi samlar in om dig faller i stort sett in i de kategorier som anges mer detaljerat nedan.

För att kunna tillhandahålla tjänsten/hemsidan i fråga måste vi samla in och behandla dina personuppgifter. Dessa är nödvändiga för att våran hemsida, tjänster och eventuella produkter ska fungera fullt ut.

Information som vi samlar in automatiskt:

När du använder tjänsten och besöker plattformen samlar vi in ​​information automatiskt från din enhet. Informationen vi samlar in innehåller automatiskt information som din IP-adress, enhetstyp och programvaruegenskaper, unik enhetsidentifieringsinformation, webbläsartyp, geografisk plats (t.ex. lands- eller stadsnivå), GPS (om aktiverad) och annan teknisk information. Vi samlar också in information om hur du och din enhet interagerar med hemsidan, inklusive sidor du öppnar och länkar du klickar på, ditt köpbeteende, engagemang och interaktioner med förmåner, erbjudanden, funktioner, omröstningar, undersökningar och annat innehåll.

Kom ihåg att du kan stänga av GPS-funktionen via enhetens inställningar.

Genom att samla in denna information kan vi verifiera din identitet, tillhandahålla våra tjänster till dig och våra partners och att få betalt. Informationen vi samlar in positionerar oss för att bättre förhindra bedrägeri och genomdriva våra rättigheter, dina rättigheter och tredje parts rättigheter. Det hjälper oss också att förstå användarna av hemsidan, till exempel var de kommer ifrån och vilket innehåll som är intressant för dem. Vi använder denna information för analysändamål, för att förbättra kvaliteten på vår tjänst och plattform, och för att rikta in och visa innehåll och tjänster som är specifikt anpassade för dig. Vi kan också använda den för att rikta in olika tävlingar och undersökningar baserat på detaljer. Viss information samlas in med hjälp av cookies, webbfyrar och liknande spårningstekniker.

 

Information som vi får från tredje part källor

Ibland kan vi få personlig information om dig från partners, leverantörer och tredjepartskällor (inklusive leverantörer av sociala medier, cookies och pixlar).

Denna information inkluderar din online-interaktion och används för att tillhandahålla tjänster och identifiera dig som medlem eller en potentiell kund hos en partner, för att övervaka och analysera trender och användning, för att vara så relevant som vi kan, för att förbättra kvaliteten på vår hemsida och för att skräddarsy din upplevelse och rekommendera produkter och tjänster som vi tror att du kommer att vara intresserad av. Vi kommer att be att dessa tredje parter får eller ska lämna ut din personliga information till oss.

Vi kan använda tredjeparts datakällor för att förbättra den information vi har om dig, bara där dessa tredje parter har tillåtelse eller är skyldiga att lämna ut din personliga information till oss. Vi hjälper våra partners att visa intressebaserad reklam med hjälp av information som du gör tillgänglig för oss när du interagerar med våra webbplatser, innehåll eller tjänster. Intressebaserade annonser, ibland även kallade personliga eller riktade annonser, visas för dig baserat på information från aktiviteter som att köpa via vår hemsida, användning av enheter, appar eller programvara, besökande webbplatser som innehåller partnerinnehåll eller annonser eller cookies eller interagera med våra verktyg. Vi erbjuder dig val om att ta emot intressebaserade annonser från oss. Du kan välja att inte ta emot intressebaserade annonser från oss genom att välja bort hemsidan t.ex.

Bild: Convert GDPR

När du använder tjänsten kan du bli ombedd att dela personlig information med andra, och du kan bli ombedd att acceptera deras villkor och sekretesspolicyer (till exempel med en av våra kunder eller partners som du köper från. Observera att vi inte ansvarar för personuppgifter som du har delat med andra.

Vi kommer inte att dela eller avslöja dina uppgifter på annat sätt än enligt villkoren i denna policy. Vi kan lämna ut din personliga information till följande kategorier av mottagare:

 

Företag inom koncernen, underleverantörer tillika entreprenörer med sekretessbegränsning, jurister, revisorer, it-support, eventuella partners för samarbete eller tävlingar, tredjeparts tjänsteleverantörer som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (till exempel för att stödja leverans av, tillhandahålla funktioner på eller hjälpa till att tillhandahålla tjänster eller hemsidan, förbättra säkerheten för vår hemsida eller för att utföra analyser för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och förbättra din upplevelse), eller som på annat sätt behandlar personlig information för ändamål som beskrivs i denna policy eller meddelas till dig när vi samlar in din personliga information. Majoriteten av våra tjänsteleverantörer verkar inom Sverige eller Europa, men ibland kan de skicka din personliga information utanför Europa. Några exempel på de tjänsteleverantörer vi använder och varför anges nedan:

– Google hjälper oss med vår säkerhet (reCAPTCHA), vår analys och hjälper oss att ställa in annonser som speglar dina intressen; och

–  Facebook hjälper oss att bedöma hur effektiv vår reklam är och hjälper oss också att ställa in annonser som återspeglar dina intressen.

– Behörigt brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, myndigheter, domstolar eller andra tredje parter där vi anser att utlämnande är nödvändigt, som en fråga om tillämplig lag eller reglering, för att utöva, fastställa eller försvara våra juridiska rättigheter, eller för att skydda dina eller någon annan persons intressen.

– Tredjepartsbyråer och annonsörer (för att tillhandahålla reklamtjänster);

– En faktisk eller potentiell köpare, investerare (och dess ombud och rådgivare) eller myndighet i samband med föreslagen omstrukturering, offentligt erbjudande, köp, sammanslagning eller förvärv av någon del av vår verksamhet.

– Annan person med ditt samtycke till avslöjandet.

 

Syfte och rättslig grund för behandling av personlig information

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som du tillhandahåller när du ansluter oss till oss och använder tjänsten och kommer åt hemsidan. Vi kommer främst att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten och för att kontinuerligt förbättra den. För att uppfylla detta kommer vi att behandla personuppgifter för de ändamål som beskrivs i tabellen nedan.

Vår rättsliga grund för insamling och användning av den personliga informationen som beskrivs ovan beror på den berörda personliga informationen och det specifika sammanhang där vi samlar in och använder den.

Vi kommer att samla in personlig information från dig för följande lagliga grund: där vi har ditt samtycke till att göra det, där vi behöver den personliga informationen för att fullgöra ett avtal med dig, eller där behandlingen ligger i vårt, din eller tredje parts legitima intresse och inte åsidosatt av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi också ha en rättslig skyldighet att samla in personlig information från dig eller på annat sätt kan behöva den personliga informationen för att skydda dina vitala intressen eller andra personers intressen. Om vi ​​ber dig att tillhandahålla personlig information för att uppfylla ett lagligt krav eller att fullgöra ett avtal med dig, kanske vi inte kan ingå eller fullfölja avtalet eller följa våra juridiska skyldigheter om du inte tillhandahåller den informationen.

På samma sätt, om vi samlar in och använder din personliga information i beroende av legitima intressen kommer vi att göra det i syfte att tillhandahålla direktmarknadsföring, för att förhindra och upptäcka bedrägerier, av organisatoriska skäl, för att förbättra våra tjänster, för nätverks- och informationssäkerhetsändamål, för att se till att vi följer lagen och följer dina individuella rättigheter, för att säkerställa att vi behandlar alla förfrågningar du gör, för att tillhandahålla personliga meddelanden, för att behålla bevis för vår efterlevnad och för att försvara Panem et circenses AB mot anspråk eller bedrägeri, för övervakning av prestanda, för att förbättra vår användning av AI, för webbanalys, för att vara värd för data i molnet, för att utföra begränsade internationella, i syfte att förvärva eller laglig omstrukturering, för att uppdatera medlemsinformation och preferenser, för logistik.

Hur vi skyddar din personliga information

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kryptering, fysisk säkerhet, åtkomstbegränsningar till vår applikation för att skydda den personliga informationen som vi samlar in och behandlar om dig. De åtgärder vi använder är utformade för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är lämplig för risken att behandla din personliga information.

Överföring av information via internet t.ex. via e-post är inte helt säkert. Även om vi kommer att vidta åtgärder för att skydda din information kan vi inte garantera säkerheten för dina data som överförs till hemsidan.

Vi behåller personlig information som vi samlar in från dig där vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra det (till exempel för att förse dig med en tjänst du har begärt eller för att följa tillämpliga lagliga, skatte- eller redovisningskrav). Nyhetsbrev etc. När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera den eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i reservarkiv), kommer vi att lagra din personlig information och isolera den från ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

Våra webbservrar, gruppföretag (och personal) och tredjepartsleverantörer och partners arbetar över hela världen. Detta innebär att när vi samlar in din personliga information kan den behandlas i något av dessa länder. I synnerhet kan personuppgifter som behandlas i IT-systemen vi kan komma att använda för att tillhandahålla tjänsten delas med IT-leverantörer utanför EU / EES. Detta görs eftersom behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativa och tillförlitliga tjänster med säker teknik.Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att kräva att din personliga information förblir skyddad. Om behandling sker utanför EU / EES eller i en stat som inte anses ha ett adekvat regelverk som skyddar dina personuppgifter, kommer vi att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter.

Dessutom, om vi delar personlig information med en tredje part som fungerar som vår databehandlare, förblir vi ansvariga för hur den informationen behandlas. Vi kommer att se till att vi har ett avtal som tydligt anger vårt ansvar.

 

Automatiserat beslutsfattande

Vår användning av din personliga information (inklusive engagemangsbeteende) kan leda till att automatiserade beslut tas, till exempel vilka annonser eller innehåll som ska visas för dig. Det är inte vår avsikt att dessa beslut lagligen påverkar dig eller på liknande sätt påverkar dig. Automatiserade beslut innebär att ett beslut som rör dig fattas automatiskt på grundval av en datorbestämning (med hjälp av programvarealgoritmer), utan vår mänskliga granskning. När vi fattar ett automatiskt beslut om dig har du rätt att bestrida beslutet, att uttrycka din åsikt och kräva en mänsklig granskning av beslutet. Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Dina dataskyddsrättigheter

Rätt till åtkomst, rättelse eller radering

Vi vill vara öppna och öppna för hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insikt i vår behandling av dina personuppgifter, vänligen begär ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har om dig. Om någon personlig information om dig är ofullständig eller felaktig har du rätt att begära att den korrigeras eller raderas.

Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller begära radering av din personliga information kan du göra det när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Observera att om du ber oss ta bort dina uppgifter kommer din information och all interaktionsinformation att raderas. Om vi ​​får en begäran från dig om åtkomst kan vi be om ytterligare information för att säkerställa vilken information du vill komma åt och att vi avslöjar informationen till rätt person.

Vi kommer att svara på din begäran utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Du har rätt att få sådan information gratis en gång om året, men vi kan komma att ta ut en liten administrationsavgift.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter korrigeras om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna syftet har du också rätt att komplettera alla ofullständiga personuppgifter. Efter korrigering meddelar vi mottagarna som har fått dina personuppgifter från oss att du har begärt korrigering av uppgifterna, såvida det inte är omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning för oss att göra det.

Vi vill vara öppna och öppna för hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insikt i vår behandling av dina personuppgifter, vänligen begär ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har om dig. Om någon personlig information om dig är ofullständig eller felaktig har du rätt att begära att den korrigeras eller raderas.

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning som vi har gjort och det finns inget berättigat intresse hos oss som väger tyngre;
 • Du motsätter dig bearbetning för direkt marknadsföringsändamål;
 • Dina personuppgifterna inte har behandlats i enlighet med tillämpliga regler; eller
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för.

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi rätten att fortsätta behandlingen och inte efterkomma din begäran om behandlingen är nödvändig för oss:

 • att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för; eller
 • att kunna upprätta, verkställa eller försvara rättsliga anspråk.

Vi kommer att meddela mottagarna som har fått dina personuppgifter från oss att du har begärt radering av uppgifterna, såvida det inte är omöjligt eller innebär en oproportionerlig insats för oss. Du kan invända mot behandlingen av din personliga information, be oss att begränsa behandlingen av din personliga information eller begära överförbarhet av din personliga information. Återigen kan du utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om:

 • Du bestrider riktigheten av personuppgifterna under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera personuppgifternas riktighet;
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifter raderas och istället begär en begränsning av deras användning;
 • Vi behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men du behöver uppgifterna för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk;
 • Du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på verifiering av om den registeransvariges legitima skäl uppväger den registrerades legitima grunder;
 • Du har invänt mot en intresseavvägning som vi har gjort som en rättslig grund för ett syfte. Du kan sedan begära begränsad behandling för den tid vi behöver för att kontrollera om våra legitima intressen överväger dina intressen när vi tar bort uppgifterna.

 

Om behandlingen har begränsats i någon av ovanstående situationer får vi bara behandla uppgifterna utöver själva datalagringen för att fastställa, genomdriva eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har gett ditt samtycke. Vi kommer att meddela mottagarna som har fått din information från oss att du har begärt en begränsning av behandlingen av uppgifterna, såvida det inte är omöjligt eller innebär en oproportionerlig insats för oss.

Vi kommer att informera dig i förväg om begränsningen för behandling av personuppgifter upphör. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter baseras på fullgörandet av åtaganden i ett avtal med dig, har du rätt att begära att de uppgifter som rör dig som du har gett oss överförs till en annan personuppgiftsansvarig (sk. dataportering). Det är en förutsättning att portabiliteten kan göras automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

Rätt att invända mot intresseavvägningen

Du kan motsätta oss att vi behandlar personuppgifter om dig på grundval av en intresseavvägning. I sådana fall kommer vi att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett tvingande legitimt skäl för behandlingen i fråga som överväger dina intressen, rättigheter eller friheter. Annars kan vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att avvisa direktmarknadsföring (inklusive analys utförd för ändamål)

Du kan motsätta dig att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Invändningen täcker också analysen av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direkt marknadsföring.

Du har rätt att välja bort e-post- och SMS-marknadsföringskommunikation som vi skickar dig när som helst. Du kan utöva den här rätten genom att klicka på länken “avanmäl dig” eller “avanmäla dig” i marknadsförings-e-postmeddelandena och SMS-meddelanden vi skickar dig eller via dina kontoinställningar. Observera att du inte kan avsluta prenumerationen på viss kommunikation från oss, till exempel meddelanden som rör dina kontotransaktioner, icke-marknadsföringsmeddelanden, affärsrelationer eller systemuppdateringar eller systemproblem. Detta stycke avser kommande funktioner på hemsidan såväl som nyhetsbrevsfunktion.

Rätt att återkalla samtycke

Om vi ​​har samlat in och behandlat din personliga information med ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av all behandling som vi genomfört före ditt tillbakadragande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av din personliga information som utförs i beroende av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av din personliga information. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet för mer information. Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar. Där vi behandlar din information baserat på våra legitima intressen har du rätt att invända mot behandlingen, med vissa undantag. Det är viktigt att notera att dessa rättigheter inte är automatiska rättigheter och kanske inte gäller i alla fall.

 

 

Cookies och liknande spårningsteknik

Vi använder kakor och liknande spårningsteknologier (tillsammans “Cookies”) för att känna igen dig när du besöker hemsidan/webbplatsen. En cookie är en liten fil som vi begär att sparas i din webbläsare och lagras på din dator eller mobila enhet. Varje cookie innehåller en liten mängd information som krävs, till exempel för att förbättra funktionaliteten på vår hemsida/webbplats så att användaren kan komma åt olika funktioner på vår hemsida/webbplats eller som används för att “komma ihåg” användarens åtgärder eller preferenser över tiden.

Vi använder två typer av cookies på våra webbplatser: sessionscookies: dessa lagras endast tillfälligt tills användaren lämnar hemsidan/webbplatsen; och permanenta cookies: dessa lagras på din dator eller mobila enhet under en längre tid (kakan har ett utgångsdatum) eller tills användaren tar bort dem själv. Cookies tillhandahålls antingen av oss själva (så kallade “First-party cookies”) eller av tredje parter (så kallade “Third-party cookies”).

Första part är cookies som vi har placerat på hemsidan/webbplatsen och dessa innehåller information om användaren och håller användaren inloggad. Vi delar inte denna information med tredje part. Tredjepartscookies är cookies som placeras av våra partners, inklusive leverantörer av marknadsföringsmaterial, analysverktyg och sociala medier som kan placera cookies på din dator eller mobila enhet när du besöker hemsidan/webbplatsen för att leverera deras tjänster. Vi har inte möjlighet att kontrollera innehållet eller användningen av dessa cookies från tredje part. Användaren kan alltid blockera cookies och / eller radera cookies som redan har sparats på användarens dator eller mobila enhet genom att komma åt inställningarna i sin webbläsare.

Om användaren inte accepterar användningen av kakor eller om användaren väljer att blockera och / eller radera kakor försämras hemsidans/webbplatsens funktionalitet, dvs användaren kan inte använda alla funktioner på webbplatsen som vi erbjuder .

Uppdateringar av denna policy

Vi kan uppdatera denna policy då och då som svar på förändrad juridisk, teknisk eller affärsutveckling. När vi uppdaterar vår policy kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med betydelsen av de förändringar vi gör. Kom tillbaka regelbundet för uppdateringar.

För den allmänna dataskyddsförordningen är den personuppgiftsansvarige Panem et circenses AB, ett privat aktiebolag med orgnr: 559320-8647. Dataskyddsansvarig kan kontaktas på: redaktionen@cancelculture.se

För frågor om denna policy eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på redaktionen@cancelculture.se

Observera att om du kontaktar oss kan vi behöva verifiera din identitet innan vi uppfyller din begäran och kommer att prata med dig genom processen. Vi använder denna autentiseringsprocess eftersom säkerheten för din information är viktig för oss och vi vill vara extra försiktiga. Om du inte håller med vår policy som anges här bör du sluta använda vår hemsida/webbplats och/eller dess tjänster.