Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Detta användaravtal (nedan kallat ”Avtalet”) görs mellan:

Panem et Circences AB (nedan kallat ” PEC “, “vi”, “oss” eller “vårt”), ett privat aktiebolag som är registrerat i Sverige med orgnummer 559320-8647 på tillhörande registrerad adress hos bolagsverket.

OM OSS OCH VÅRA TJÄNSTER

Cancel Culture.se är en nyhetsblogg som driver olika vertikaler & kanaler och tillhandahåller e-handel och internetmarknadsföringstjänster för våra kunders räkning till våra användare.

Våra vertikaler, kanaler och företag, består för närvarande av följande tjänster (nedan kallade “tjänster”):

1) Cancelculture.se. Detta är vår sajt riktad till alla läsare över landet som är intresserade av karriär och kändisskap samt fenomenet och företeelsen cancel culture och callout culture. Cancelculture.se erbjuder/kommer att erbjuda sina läsare produkterbjudanden via sin online-webbportal

Läs detta avtal noga innan du börjar använda någon av våra tjänster, webbplatser som nämns ovan och någon av våra relaterade sociala mediekanaler (var och en hädanefter kallad, “Webbplats” och “Social Media Channel” och tillsammans, i relation till en tjänst, “Plattformen”)

UTBILDNING AV AVTAL

Genom att använda någon av våra tjänster och komma åt den relevanta plattformen, godkänner användaren: (1) att acceptera detta avtal och våra allmänna villkor, vår integritets- och dataskyddspolicy och vår cookiepolicy och att följa villkoren, villkoren och ansvarsfriskrivningarna innehållet däri; och (2) ingår ett avtal med PEC bestående av detta avtal och de allmänna villkoren som anges, sekretess- och dataskyddspolicyn som anges, och cookiepolicyn som anges,(var och en med ändringar då och då) som ska utgöra en del av detta avtal och som tillsammans ska utgöra hela avtalet mellan PEC och användaren för tillhandahållandet av våra tjänster och användningen av användaren av relevanta plattformar eller plattformar, som ersätter alla tidigare avtal mellan PEC och användaren.

FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET

Vi har rätt att revidera detta avtal (inklusive, för att undvika tvivel, de ovan nämnda allmänna villkoren, integritets- och dataskyddspolicy och cookiepolicy) när som helst genom att ändra denna sida. Vi kommer att sträva efter att informera användaren om alla ändringar vi gör så att användaren ges möjlighet att acceptera de nya villkoren och / eller policyerna i avtalet via vår plattform, men vi kan inte garantera att alla ändringar kommer att meddelas användaren . Det förväntas därför att du kontrollerar den här sidan då och då för att ta del av alla ändringar vi gör, eftersom de är bindande för dig.

LAG OCH JURISDIKTION

Detta avtal mellan PEC och användaren och eventuella tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med det eller dess föremål eller bildande (inklusive tvister eller anspråk utanför kontrakten) ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

PEC och användaren godkänner var och en oåterkalleligen att, till förmån för PEC, att svensk domstol, med förbehåll för vad som anges nedan, har exklusiv behörighet över alla tvister eller anspråk (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller anspråk) som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal eller dess föremål eller bildande. Ingenting i denna klausul begränsar PEC rätt att vidta förfaranden mot användaren i någon annan domstol med behörig jurisdiktion, och inte heller ska förfaranden i någon eller flera jurisdiktioner utesluta förfarandet i andra jurisdiktioner, oavsett om det sker samtidigt eller inte , i den utsträckning som lagen i sådan annan jurisdiktion tillåter.

Senast uppdaterad: 12 juni 2021

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor ingår i avtalet mellan oss och användaren och gäller de tjänster som tillhandahålls av oss via var och en av våra plattformar och används av användaren och var som helst vi interagerar med dig.

1. Åtkomst till våra tjänster

1.1. Åtkomst till våra webbplats och sociala mediekanaler är tillåten tillfälligt och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra de tjänster vi tillhandahåller via våra plattformar utan föregående meddelande.

1.2. Vi är inte ansvariga om någon av våra plattformar (eller någon av de ingående delarna som består av webbplats eller sociala mediekanaler) av någon anledning är otillgängliga eller inte fungerar korrekt eller på annat sätt störs när som helst eller under någon period .

1.3. Ibland kan vi begränsa eller stänga åtkomst till vissa delar av våra tjänster. Vi garanterar inte att någon del av våra plattformar, eller något av deras innehåll, alltid kommer att finnas tillgängligt eller vara tillgängligt utan avbrott.

1.4. Du är ansvarig för att göra alla nödvändiga arrangemang för att du ska få nödvändig eller nödvändig tillgång till våra tjänster. Du är också ansvarig för att säkerställa att alla personer som får åtkomst till våra tjänster via din internet- eller dataförbindelse är medvetna om detta avtal, inklusive de allmänna villkoren, integritets- och dataskyddspolicyn och cookiepolicyn, och att de är bundna av, och följa det.

2. Allmänna användningsregler

2.1. Användaren får inte kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från någon av våra plattformar (eller någon av de ingående delarna som består av webbplats eller sociala mediekanaler) utan tillstånd från oss förutom för hans eget personliga bruk.

2.2. Om vi ​​misstänker att användaren:

2.2.1. har gett oss felaktig, felaktig eller falsk information vid ingående av vårt avtal eller när som helst under avtalets löptid; och / eller

2.2.2. accepterar inte längre någon av villkoren i detta avtal; och / eller 3.2.4. bryter mot någon av villkoren i Avtalet förbehåller vi oss rätten att omedelbart och utan föregående meddelande stänga av Användaren från alla våra Tjänster och plattformar

2.3. Användaren accepterar genom detta avtal att vi kan skicka kampanjer eller erbjudanden från tillämpliga tjänster från tid till annan genom att förse dig med e-post, SMS, push-meddelanden, nyhetsbrev, inbyggda artiklar och andra relevanta utskick via ett eller flera media.

2.4. Du kan när som helst säga upp din prenumeration av vårt nyhetsbrev. I sådant fall kommer vi att ta bort dig från den relevanta tjänstedatabasen och du får inte längre åtkomst till den tjänsten. Varje efterföljande åtkomst till sådana tjänster kommer att utgöra ett nytt avtal mellan oss för tillhandahållande av relevant tjänst på villkoren i detta avtal.

2.5. Användaren är medveten om att han / hon kan ådra sig data- eller anslutningsavgifter till användarens telefonoperatör eller internetleverantör när de använder våra tjänster och vi är inte ansvariga gentemot användaren för sådana avgifter.

3. Innehåll, länkar och tredjepartsinnehåll

3.1. Materialet som tillhandahålls på våra plattformar (eller via någon e-post eller SMS eller push eller annan form av anmälan) tillhandahålls våra användare endast i informationssyfte och bör inte tolkas som råd eller rekommendation från PEC för specifika eller specifika varor och tjänster.

3.2. PEC garanterar inte riktighet i den information som tillhandahålls av en annonsering av oss på uppdrag av en annonsering och någon åtgärd som du utfört på grundval av information som presenterar genom våra tjänster är ditt eget ansvar och på egen risk och vi rekommenderar därför att du försöker verifiera all information som ges inom du fattar några köpbeslut och gör en beställning.

3.3. Även om vi strävar efter att uppdatera innehållet på våra plattformar (och någon av de ingående delarna som består av webbplatser eller sociala mediekanaler) regelbundet, kan vi inte garantera att kampanjerbjudanden visas eller tillhandahålls via våra tjänster (inklusive våra plattformar via någon e-post eller SMS eller push eller annan form av anmälan) är helt korrekta och fullständiga. En del av materialet som visas eller tillhandahålls via våra tjänster (inklusive våra plattformar och via e-post, SMS eller push eller annan form av anmälan) kan därför vara felaktigt eller inaktuellt vid en viss tidpunkt.

3.4. I händelse av någon skillnad mellan information och data som visas på eller tillhandahålls via våra plattformar (och någon e-post eller SMS eller push eller annan form av meddelande) och den som visas på en tredje parts webbplats, ska den ha företräde såvida inte den tredje parten samtycker annat.

3.5. I linje med vårt mål att uppdatera innehållet på vår webbplats eller sociala mediekanaler regelbundet kan vi ändra innehållet när som helst för att uppdatera erbjudanden, specialkampanjer och utgångna erbjudanden. Det är inte möjligt att meddela dig om alla sådana ändringar, men där det är möjligt, praktiskt och / eller relevant baserat på din profil, kommer du att meddelas via e-post, SMS, push-meddelanden etc.

3.6. Som en del av våra tjänster till dig kan vi tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller visa tredje parts kampanjerbjudanden eller rabatter. Du kan bli ombedd att visa andra webbplatser eller tredje parts kampanjerbjudanden eller rabatter när du använder våra tjänster. Vi ansvarar inte för innehållet på någon annan webbplats eller sidor som är länkade på våra plattformar och har inte verifierad information om dem. Information som visas genom våra tjänster tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier avseende dess noggrannhet. Om du följer länkar till andra webbplatser eller sidor gör du det på egen risk och vi är inte ansvariga och ansvariga för eventuella skador som kan uppstå på grund av dina handlingar i detta avseende.

3.7. Om våra tjänster innehåller eller tillhandahåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på tredje parts webbplatser eller resurser, därför tar vi inget ansvar för de varor eller tjänster som annonseras av tredje part genom våra tjänster eller för förlust eller skada som kan uppstå från eller i samband med användning av eller litar på dem.

3.8. Du erkänner att det är ditt ansvar att utvärdera noggrannheten och fullständigheten av all information som tillhandahålls av tredje part genom våra tjänster. Användning av innehållet (oavsett syfte) är på egen risk.

3.9. Du erkänner att vi inte kommer att vara part i någon transaktion eller avtal med någon tredje part som du kan ingå och vi har inget ansvar i förhållande till de produkter, erbjudanden och rabatter som visas eller tillhandahålls genom våra tjänster. Du samtycker till att vi inte kan hållas ansvariga för skador eller förluster som har inträffat eller kan uppstå till följd av att du ingått ett avtal med något av de företag som listas hos oss eller marknadsförs genom någon av våra tjänster och du samtycker till att du inte kommer att involvera oss i varje tvist mellan dig och tredje part.

4. Uppdateringar av våra tjänster / automatisk registrering av tjänster

4.1. Vi kan när som helst lägga till nya vertikaler, kanaler och företag, inklusive lojalitetsprogram.

4.2. Som befintlig eller tidigare medlem eller användare av en eller flera av våra tjänster samtycker du till att vi automatiskt kan registrera dig i alla nya, såväl som befintliga, vertikaler, kanaler, företag eller lojalitetsprogram som ingår i våra tjänster och för vilka du kvalificera.

4.3. Som en del av sådan automatisk registrering till en eller flera av våra tjänster kan vi förse dig med nyhetsbrev, SMS, push-meddelanden och andra relevanta utskick via ett eller flera media.

5. Immateriella rättigheter

5.1. Din användning av våra tjänster och innehållet som visas på våra plattformar ger dig inga rättigheter i förhållande till immateriella rättigheter inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, varumärken, logotyper, grafik, fotografier, animationer, videor och text i våra tjänster och plattformar och deras innehåll.

5.2. Vi (och i förekommande fall våra tredjepartskunder) är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter i våra tjänster och plattformar och i det material som publiceras på den. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

5.3. Du kan skriva ut ett exemplar och kan ladda ner utdrag av alla sidor från våra plattformar för din personliga referens och du kan fästa andras uppmärksamhet på material som publiceras på våra plattformar.

5.4. Du får inte ändra papper eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från medföljande text.

5.5. Vår status (och status för alla identifierade bidragsgivare) som författare till material på våra plattformar måste alltid erkännas.

5.6. Du får inte använda någon del av materialet på våra plattformar för kommersiella ändamål utan att få en licens för detta från oss eller våra licensgivare.

5.7. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av våra plattformar i strid med detta avtal upphör din rätt att använda våra tjänster omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material du har gjort.

6. Tävlingar

6.1. Ibland ordnar eller marknadsför vi tävlingar för medlemmar och användare av våra tjänster och plattformar.

6.2. Genom att delta i tävlingar via våra plattformar, tävlingar som marknadsförs av oss eller på annat sätt anordnas av eller i samarbete med oss ​​accepterar användaren villkoren för tävlingen.

6.3. Vi publicerar aldrig ditt namn, din bild och / eller någon anledning som du anger för att delta eller text som du skickat in i slutet av tävlingen såvida inte samtycke till detta finns mellan oss och användaren.

6.4. Vi ansvarar inte för förlust eller skada på tävlingspriser som skickas med post eller kurir.

6.5. All tillämplig skatt på priser kommer att betalas av användaren.

7. Behandling av personuppgifter

7.1. Vi samlar in och behandlar information om dig i enlighet med och överensstämmer med GDPR.

7.2. Vår integritets- och dataskyddspolicy som anges beskriver hur vi implementerar dina rättigheter och våra skyldigheter enligt GDPR.

7.3. Våra tjänster är webb-, och / eller sociala mediebaserade tjänster som använder e-post, SMS, push-aviseringar, nyhetsbrev, inbyggda artiklar och andra relevanta leveransmetoder genom vilka medlemmar och användare kommer att informeras om erbjudanden, kampanjer och rabatter från våra kunder. Sådana leveransmetoder är en viktig del av vår engagerade tjänst till dig. För att följa GDPR är alternativet att avbryta en tjänst tillgängligt och möjligheten att avsluta prenumerationen är inbäddad i varje e-post- och SMS-meddelande som vi skickar.

8. Virus

8.1. Medan vi vidtar alla möjliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vår webbplats är fria från virus, kan vi inte garantera att våra webbplatser eller någon tredje parts webbplats som är länkade till dem är fria från virus. Användaren ansvarar för att ha sin egen virusskyddsprogramvara.

8.2. Vi kommer inte att hållas ansvariga för förlust eller skada orsakad av en distribuerad denial-of-service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat eget material på grund av din användning av våra tjänster eller till din nedladdning av material som publiceras på det, eller på någon webbplats som är länkad till det.

9. Feedback eller frågor

Om du har några frågor eller frågor eller vill ge feedback, kontakta: redaktionen@cancelculture.se